De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ghislain Vandercapellen

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Ghislain Vandercapellen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Ghislain Vandercapellen

Cumuleo