De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurence Barbaix

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Laurence Barbaix
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Laurence Barbaix

Cumuleo