De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Olivier Barthelemy

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Olivier Barthelemy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Olivier Barthelemy

Cumuleo