De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van CÚcile Bataille

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door CÚcile Bataille
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door CÚcile Bataille

Cumuleo