De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Olivier Vanderijst

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Olivier Vanderijst
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Olivier Vanderijst
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Olivier Vanderijst

Cumuleo