De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Victor Beckers

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Victor Beckers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Victor Beckers

Cumuleo