De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Beke

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Johan Beke
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Johan Beke

Cumuleo