De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Belleflamme

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Claude Belleflamme
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Claude Belleflamme

Cumuleo