De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Bellens

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Peter Bellens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Peter Bellens

Cumuleo