De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Benoit

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Francis Benoit
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Francis Benoit

Cumuleo