De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Vandermergel

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Vandermergel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Vandermergel

Cumuleo