De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gustaaf Beukelaers

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Gustaaf Beukelaers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Gustaaf Beukelaers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Gustaaf Beukelaers

Cumuleo