De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Albert Bils

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Albert Bils
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Albert Bils

Cumuleo