De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Vanderzeypen

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Daniel Vanderzeypen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Daniel Vanderzeypen

Cumuleo