De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dominique Braeckman

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Dominique Braeckman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Dominique Braeckman

Cumuleo