De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Louis Bril

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Louis Bril
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Louis Bril

Cumuleo