De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karin Brouwers

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Karin Brouwers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Karin Brouwers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Karin Brouwers

Cumuleo