De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Bruggeman

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Frank Bruggeman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Frank Bruggeman

Cumuleo