De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jonathan Burtaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jonathan Burtaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jonathan Burtaux

Cumuleo