De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Cabiaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Véronique Cabiaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Véronique Cabiaux

Cumuleo