De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pol Calet

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Pol Calet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Pol Calet

Cumuleo