De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claudia Camut

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Claudia Camut
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Claudia Camut
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Claudia Camut

Cumuleo