De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dominiek Vanendert

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Dominiek Vanendert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Dominiek Vanendert

Cumuleo