De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Brigitte Caprasse

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Brigitte Caprasse
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Brigitte Caprasse

Cumuleo