De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Serge Carabin

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Serge Carabin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Serge Carabin

Cumuleo