De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Carrier

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean-Marie Carrier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean-Marie Carrier

Cumuleo