De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoit Cartilier

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Benoit Cartilier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Benoit Cartilier

Cumuleo