De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Cassiman

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Luc Cassiman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Luc Cassiman

Cumuleo