De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lode Ceyssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Lode Ceyssens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Lode Ceyssens

Cumuleo