De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Renaud Witmeur

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Renaud Witmeur
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Renaud Witmeur
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Renaud Witmeur

Cumuleo