De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Colardyn

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Francis Colardyn
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Francis Colardyn

Cumuleo