De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christine Collignon

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Christine Collignon
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Christine Collignon

Cumuleo