De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rudy Collin

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Rudy Collin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Rudy Collin

Cumuleo