De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Cortebeeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Luc Cortebeeck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Luc Cortebeeck

Cumuleo