De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sara Vanholst

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Sara Vanholst
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Sara Vanholst

Cumuleo