De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Cruyplants

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Henri Cruyplants
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Henri Cruyplants

Cumuleo