De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eliane Daels

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Eliane Daels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Eliane Daels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Eliane Daels

Cumuleo