De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frédéric Daerden

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Frédéric Daerden
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Frédéric Daerden

Cumuleo