De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Helena Wittock

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Helena Wittock
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Helena Wittock

Cumuleo