De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc De Brakeleer

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Marc De Brakeleer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Marc De Brakeleer

Cumuleo