De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maurits De Clippel

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Maurits De Clippel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Maurits De Clippel

Cumuleo