De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ingrid De Cnodder

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Ingrid De Cnodder
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Ingrid De Cnodder

Cumuleo