De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martine De Graef

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Martine De Graef
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Martine De Graef

Cumuleo