De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Herman De Loor

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Herman De Loor
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Herman De Loor

Cumuleo