De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sonja De Meyer

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Sonja De Meyer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Sonja De Meyer

Cumuleo