De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan De Nul

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jan De Nul
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jan De Nul

Cumuleo