De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jenne De Potter

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jenne De Potter
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jenne De Potter

Cumuleo