De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rosa De Schepper

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Rosa De Schepper
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Rosa De Schepper

Cumuleo