De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Tom De Vries

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Tom De Vries
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Tom De Vries

Cumuleo