De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Debaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Yves Debaere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Yves Debaere

Cumuleo